1355 Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 października 2021 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 150/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 października 2021 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4,  art. 257 pkt. 1 i 3   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1 Uchwały Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 47/21 Burmistrza Miast Turku z dnia 30 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 50/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 52/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 kwietnia 2021r.,

Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 kwietnia 2021r.,

Uchwałą Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 kwietnia 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 72/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 93/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 100/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 lipca 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 109/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 sierpnia 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 116/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 sierpnia 2021 r.,

Uchwałą Nr XXXIX/256/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r.,

Zarządzeniem Nr 135/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września  2021 r.,

Zarządzeniem Nr 147/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 października 2021 r.       

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 139.076.975,64 zł zwiększa się o kwotę 281.646,21 zł do kwoty  139.358.621,85 ,

- dochody bieżące w wysokości 127.691.781,62 zł zwiększa się o kwotę 281.646,21 zł do kwoty 127.973.427,83 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                        w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

801

80153

2010

292.303,66

4.563,47

287.740,19

 

zwiększa się:                                                 w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

852

85219

2030

198.249,45

33.909,68

232.159,13

855

85502

2010

8.200.590,00

240.900,00

8.441.490,00

855

85513

2010

115.332,00

11.400,00

126.732,00

 

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 32.368.497,49 zł zwiększa się      o kwotę  247.736,53 zł do kwoty 32.616.234,02 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 142.101.912,12 zł zwiększa się o kwotę 281.646,21zł do kwoty 142.383.558,33 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 124.978.849,10 zł zwiększa się o kwotę 281.646,21 zł do kwoty 125.260.495,31 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                             w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

700

70005

4270

2.864.330,00

14.500,00

2.849.830,00

750

75022

4210

5.000,00

1.000,00

4.000,00

750

75022

4270

2.000,00

1.000,00

1.000,00

750

75085

4210

30.000,00

2.600,00

27.400,00

758

75818

4810

684.317,00

15.000,00

669.317,00

801

80101

4010

14.586.133,00

86.000,00

14.500.133,00

801

80101

4110

2.446.410,00

5.000,00

2.441.410,00

801

80101

4120

301.346,00

10.000,00

291.346,00

801

80101

4140

16.500,00

1.000,00

15.500,00

801

80101

4220

5.000,00

1.000,00

4.000,00

801

80101

4430

25.151,00

1.360,00

23.791,00

801

80101

4710

52.395,00

5.000,00

47.395,00

801

80104

4710

17.455,00

6.600,00

10.855,00

801

80146

4410

9.670,00

1.000,00

8.670,00

801

80146

4700

94.892,00

3.603,00

91.289,00

801

80148

4040

58.476,00

1.804,00

56.672,00

801

80148

4110

148.564,00

6.000,00

142.564,00

801

80148

4270

3.000,00

200,00

2.800,00

801

80148

4710

2.421,00

800,00

1.621,00

801

80149

4040

32.953,00

2.612,00

30.341,00

801

80150

4110

129.423,00

3.000,00

126.423,00

801

80150

4120

17.277,00

3.000,00

14.277,00

801

80150

4710

3.504,00

1.900,00

1.604,00

801

80153

4010

2.418,00

38,00

2.380,00

801

80153

4110

416,00

6,11

409,89

801

80153

4120

59,99

1,00

58,99

801

80153

4240

287.742,51

4.518,36

283.224,15

851

85154

4300

179.024,00

2.150,00

176.874,00

851

85195

4110

4.572,00

350,00

4.222,00

852

85228

4010

216.240,00

3.000,00

213.240,00

852

85230

3110

220.000,00

20.000,00

200.000,00

852

85295

4300

16.000,00

2.100,00

13.900,00

854

85401

4040

60.437,00

3.238,00

57.199,00

854

85401

4260

61.798,00

14.462,00

47.336,00

854

85401

4270

2.000,00

400,00

1.600,00

854

85401

4300

3.000,00

1.800,00

1.200,00

8954

85401

4710

3.976,00

2.000,00

1.976,00

855

85516

4170

7.000,00

1.500,00

5.500,00

855

85516

4270

2.500,00

1.000,00

1.500,00

900

90095

4270

3.000,00

2.000,00

1.000,00

900

90095

4300

45.000,00

1.630,00

43.370,00

 

zwiększa się:                                                w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

700

70005

4300

1.106.778,00

20.500,00

1.127.278,00

700

70005

4430

17.500,00

2.000,00

19.500,00

700

70005

4610

29.800,00

2.000,00

31.800,00

750

75022

4300

15.000,00

2.000,00

17.000,00

750

75085

4300

31.000,00

2.000,00

33.000,00

750

75085

4410

2.000,00

500,00

2.500,00

750

75085

4430

1.241,00

100,00

1.341,00

801

80101

3020

247.000,00

15.000,00

262.000,00

801

80101

4170

55.000,00

5.000,00

60.000,00

801

80101

4210

185.000,00

3.000,00

188.000,00

801

80101

4360

33.400,00

360,00

33.760,00

801

80104

3020

65.000,00

4.500,00

69.500,00

801

80104

4010

8.407.158,00

40.000,00

8.447.158,00

801

80104

4140

15.000,00

2.000,00

17.000,00

801

80104

4260

464.194,00

38.000,00

502.194,00

801

80104

4300

68.621,00

2.000,00

70.621,00

801

80104

4700

4.000,00

100,00

4.100,00

801

80113

4010

52.871,00

6.000,00

58.871,00

801

80146

4210

25.397,00

3.403,00

28.800,00

801

80146

4300

12.720,00

1.200,00

13.920,00

801

80148

3020

16.000,00

2.804,00

18.804,00

801

80148

4010

841.844,00

6.000,00

847.844,00

801

80149

4110

70.484,00

2.612,00

73.096,00

801

80150

3020

28.118,00

1.000,00

29.118,00

801

80150

4010

726.533,00

6.900,00

733.433,00

851

85154

4700

1.000,00

2.150,00

3.150,00

851

85195

4010

7.520,00

350,00

7.870,00

852

85215

3110

704.861,00

25.000,00

729.861,00

852

85219

4010

1.179.806,45

33.909,68

1.213.716,13

852

85228

4300

8.000,00

3.000,00

11.000,00

852

85295

4110

5.517,00

311,00

5.828,00

852

85295

4170

23.547,00

1.789,00

25.336,00

854

85401

4010

860.685,00

21.900,00

882.585,00

855

85502

3110

7.554.573,00

153.673,00

7.708.246,00

855

85502

4010

229.404,00

3.227,00

232.631,00

855

85502

4110

436.538,00

80.000,00

516.538,00

855

85502

4210

8.000,00

3.500,00

11.500,00

855

85502

4300

20.000,00

500,00

20.500,00

855

85513

4130

115.332,00

11.400,00

126.732,00

855

85516

4300

13.500,00

2.500,00

16.000,00

900

90026

4300

117.800,00

3.630,00

121.430,00

 

4) W § 2 w ust.2 w pkt.1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w wysokości 32.368.497,49 zł zwiększa się o kwotę 247.736,53zł do kwoty 32.616.234,02 zł,

5) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1. Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Nr 135/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 września 2021r. w następujący sposób:

w dziale 851 Ochrona zdrowia,

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność,

w § 4010 - kwotę 4.550,00 zł zastępuje się kwotą 4.000,00 zł,

w § 4110 - kwotę 800,00 zł zastępuje się kwotą 1.350,00 zł

oraz załącznik otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Nr 147/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 października 2021r. w następujący sposób:

w dziale 851 Ochrona zdrowia,

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność,

w § 4010 - kwotę 4.550,00 zł zastępuje się kwotą 4.000,00 zł,

w § 4110 - kwotę 800,00 zł zastępuje się kwotą 1.350,00 zł

oraz załącznik otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Turku
Romuald Antosik

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 150/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 października 2021 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 281.646,21 zł, w tym:

 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych

- o kwotę 4.563,47 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852  - Pomoc społeczna
W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 33.909.68 zł zwiększa się planowaną dotacją celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina
W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 240.900,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 11.400,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego. 

  

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę  281.646,21 zł, w tym:

 

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 14.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na usługi remontowe, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki, z przeznaczeniem a montaż czujników dymu, czadu i gazu w lokalach komunalnych,

- o kwotę 10.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki związane gospodarka nieruchomościami, w tym między innymi: koszty nabycia udziałów w nieruchomości, koszty aktów notarialnych, prostowania księgi wieczystej.

W dziale 750 - Administracja publiczna
W rozdziale 75022 - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem rady.

 

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli.

W dziale 758 - Różne rozliczenia
W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na wydatki związane gospodarką nieruchomościami /10.000,00 zł/ oraz na  wypłatę dodatków mieszkaniowych /5.000,00 zł/.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych

- o kwotę 4.563,47 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki w celu dostosowania poziomu planu  do zakresu realizowanych zadań.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia
W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 2.150,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na szkolenia pracowników w zakresie realizacji programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność

- o kwotę 350,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej.

W dziale 852  - Pomoc społeczna
W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 25.000,00 zł, w tym. 5.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 33.909.68 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na przeznaczone na usługi specjalistyczne.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizacje zadań w zakresie dożywiania.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- o kwotę 2.100,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem świetlic szkolnych.

 

W dziale 855 - Rodzina
W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 240.900,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą  planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa sie planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 11.400,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

W rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

-  kwotę 3.630,00 zł zwiększa się planowane wydatki na  realizację zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90095 -  Pozostała działalność

- o kwotę 3.630,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
załącznik do Zarządzenia nr 150.2021 (XLS, 61.50Kb) 2021-12-01 12:19:58 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
01 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
01 gru 2021, godz. 12:19

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
01 gru 2021, godz. 12:19