Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie Nr 153/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 października 2020 r.

Zarzadzenie Nr 153/2020

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 14 października 2020 r.

 

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Miasta Turku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Turek za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XXVII/267/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 161, poz. 2751) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyznaję z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody I stopnia w wysokości 1 500 zł dla:

1) Elżbiety Pokojowej - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

2) Wioletty Fibich - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4

3) Zdzisławy Kośli - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

4) Elżbiety Pasturek - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Turku

5) Violetty Parady - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Turku

6) Alicji Rakowieckiej - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku

7) Violetty Sobczak - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 w Turku

8) Marioli Wojtczak - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 7 w Turku

9) Katarzyny Kuci - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 w Turku

2. Przyznaję z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodę II stopnia w wysokości 700 zł dla:

1) Anny Poszwy - wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Turku

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Stojecka

Data wytworzenia:
14 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
14 paź 2020, godz. 14:19

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
14 paź 2020, godz. 14:19