Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 154/2020

BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 16 października 2020 roku

 

w sprawie  ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.

 

         Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 )  z a r z ą d z a m,  co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Urzędzie Miejskim w Turku w Wydziale Mienia Komunalnego  – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 1 etat.

§ 2

Ustalam:

1. Regulamin przeprowadzenia naboru, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia o naborze stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołuję komisję do przeprowadzenia naboru w składzie:

  1. Joanna Misiak-Kędziora - przewodnicząca komisji,
  2. Marek Stawecki – członek komisji,
  3. Anna Szczepocka - członek komisji.
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta
Romuald Antosik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Perlińska

Data wytworzenia:
16 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
16 paź 2020, godz. 13:30

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
16 paź 2020, godz. 13:30