Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 19 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 155/2020

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758), Burmistrz Miasta Turku zarządza co następuje:

§ 1.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej polecam wdrożenie następujących działań:

 1. Funkcjonowanie Urzędu zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami. Rekomendowane jest załatwianie spraw przez mieszkańców z ograniczeniem kontaktów bezpośrednich, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy ePUAP, ewentualnie przekazanie dokumentacji papierowej do skrzynki podawczej umieszczonej w holu budynku przy ul. Kaliskiej 59 i przy ul. Browarnej 11.
 2. W przypadku konieczności złożenia wizyty w Urzędzie Miejskim w Turku, należy udać się do:
 1. punktu obsługi w holu na parterze budynku przy ul. Kaliskiej 59, kontakt z pracownikami będzie ograniczony do kontaktu telefonicznego (aparat telefoniczny udostępniony w holu),
 2. punktu obsługi w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Szkolnej 4,
 3. punktu obsługi w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Browarnej 11.
 1. Dopuszczalna liczba klientów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, pozostałe osoby muszą zaczekać na zewnątrz, zachowując bezpieczny odstęp.
 2. Obsługa bezpośrednia z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Karty Mieszkańca zostaje zawieszona do odwołania. Obsługa wyłącznie drogą elektroniczną.
 3. Kasa Urzędu zostaje zamknięta do odwołania.

Rekomendowane jest dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi lub za pośrednictwem placówek bankowych.

 1. W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy przyjęcie stron odbywają się wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym.
 2. Przekazywana za pośrednictwem operatorów pocztowych korespondencja oraz dokumentacja przekazana osobiście do skrzynki podawczej umieszczonej w holu budynku poddawana jest co najmniej 48 godzinnej kwarantannie czyli przechowywaniu w specjalnych pojemnikach, pomieszczeniach przez określony czas lub dezynfekcji (ozonowaniu). Odbiór dokumentów i ich rejestracja odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: praca w rękawiczkach ochronnych, rotacyjna wymiana skrzynek podawczych, kwarantanna lub dezynfekcja dokumentów, rejestracja dopiero po upływie czasu kwarantanny lub po dezynfekcji.
 3. Na terenie Urzędu Miejskiego w Turku wszystkie osoby obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy. Z obowiązku tego zwolnieni są pracownicy Urzędu wykonujący swoje czynności zawodowe, służbowe na swoich stanowiskach pracy, z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę klientów w czasie jej wykonywania.
 4. W czasie godzin urzędowania Urzędu Miejskiego w Turku zamknięte pozostają wejścia do budynku B i C przy ulicy Kaliskiej 59, od strony parkingów. Klucze do wejścia pozostają w dyspozycji Biura Obsługi Klienta (parter).
 5. Śluby cywilne udzielane będą w obecności pary młodej i świadków oraz maksymalnie czterech gości z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa.
 6. Zawiesza się do odwołania możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi Miasta oraz Kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego w Turku.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 141/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 września 2020 r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Perlińska

Data wytworzenia:
19 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
19 paź 2020, godz. 11:48

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
19 paź 2020, godz. 11:48