Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 156/2020

BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 19 października 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia  przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.

            Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) art. 38 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz  § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 86/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie :

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykona komisja przetargowa w następującym składzie:

   1/  Marek Stawecki  – Przewodniczący Komisji
   2/ Barbara Olszewska –  członek Komisji
   3/  Magdalena Janik – członek Komisji
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Olszewska

Data wytworzenia:
20 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
20 paź 2020, godz. 09:12

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
20 paź 2020, godz. 09:12