Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 85/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 15 maja 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 85/2024

BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie  ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.

  Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (na podstawie: t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609.)  oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 )  zarządzam,  co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Urzędzie Miejskim w Turku w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  – stanowisko ds. ewidencji ludności (1 etat).

§ 2

Ustalam:

1. Regulamin przeprowadzenia naboru, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia o naborze stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołuję komisję do przeprowadzenia naboru w składzie:

  1. Andrzej Drzewiecki - przewodniczący komisji,
  2. Kamila Majcherek - Klimas– członek komisji,
  3. Anna Szczepocka - członek komisji.
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
Romuald Antosik

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Perlińska

Data wytworzenia:
15 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
15 maj 2024, godz. 14:51

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
15 maj 2024, godz. 14:51