1733 Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2022 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 97/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 czerwca 2022 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 49/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy

Na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Załącznik - Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, zmieniony:

Zarządzeniem Nr 61/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 kwietnia 2022 r., 

Zarządzeniem Nr 65/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 83/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 88/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 maja 2022 r.

otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 97/22

Burmistrza Miasta Turku
z dnia 27 czerwca 2022 r.

 

Zgodnie z powołanymi w podstawie prawnej przepisami Burmistrz Miasta Turku opracowuje plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 97/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 czerwca 2022r.

 

Plan  finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

 

DOCHODY  2022 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna
10.189,32

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

10.189,32

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

10.189,32

758

 

 

Różne rozliczenia
412.057,47

 

75814

 

Rożne rozliczenia finansowe

412.057,47

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

412.057,47

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1.872.012,00

 

85395

 

Pozostała działalność

1.872.012,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.817.412,00

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

54.600,00

855

 

 

Rodzina
72.960,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

72.960,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

72.960,00

 

 

 

RAZEM
2.367.218,79

 

WYDATKI  2022 r.

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna
10.189,32

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

10.189,32

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.980,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.199,85

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

170.97

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

838,50

801

 

 

Oświata i wychowanie
412.057,47

 

80101

 

Szkoły podstawowe

359.303,31

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

51.227,93

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

7.311,16

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2.248,62

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

14,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

298.501,60

 

80104

 

Przedszkola

52.754,16

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3.353,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.433,81

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

918,92

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

42.048,43

853

 

 

Pomoc Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1.872.012,00

 

85395

 

Pozostała działalność

1.872.012,00

 

 

3110

Świadczenia Społeczne

1.793.356,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.316,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.545,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

795,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

34.500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

29.500,00

855

 

 

Rodzina
72.960,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

72.960,00

 

 

3110

Świadczenia Społeczne

70.772,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.835,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

310,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

43,00

 

 

 

RAZEM
2.367.218,79

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
02 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
02 sie 2022, godz. 13:18

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
02 sie 2022, godz. 13:18