Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU LEŚNA W TURKU

Przejdź do załączników

Nr referencyjny: GIN.2710.3.2022  

Turek, dnia 07 lipca 2022 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU LEŚNA W TURKU” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00221374/01 z dnia 23-06-2022)

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t,j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ, w związku z wnioskiem Wykonawcy przekazanym w 06 lipca 2022 r. o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie:

„W dokumentacji oprócz oświetlenia ulicznego są też kolizje energetyczne nn i SN a także kolizje telekomunikacyjne.

W ogłoszeniu nie ma informacji czy te kolizje należy wykonać, przedmiar również o tym nie mówi. Prosiłbym o informację czy należy również wycenić roboty dotyczące kolizji nn i SN oraz kolizji telekomunikacyjnych.”

Udzielona odpowiedź:

WYCENY NALEŻY WYKONAĆ NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONEGO PRZEDMIARU

 

Numer referencyjny: GIN.2710.3.2022                         Turek, dnia 11 lipca 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU LEŚNA W TURKU (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00221374/01 z dnia 23/06/2022)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 8 442 122,00 PLN

 

Numer referencyjny: GIN.2710.3.2022                         Turek, dnia 11 lipca 2022 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU LEŚNA W TURKU (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00221374/01 z dnia 23/06/2022)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia informację o wykonawcach, których oferty zostały otwarte:

OFERTA NR 1

KOST-BUD PIOTR DRUCHLIŃSKI

62-405 JAROSZYN KOLONIA 8A

CENA OFERTY: 8 832 496,82 PLN

 

OFERTA NR 2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.

UL. KOMUNALNA 8, 62-700 TUREK

CENA OFERTY: 9 595 558,48 PLN

 

Turek, dnia 14 lipca 2022 r.

Numer referencyjny: GIN.2710.3.2022

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU LEŚNA W TURKU”– (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00221374/01 z dnia 23/06/2022)

 

 

Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129), dalej jako ustawa Pzp, zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie prawnej z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, w związku z tym, że cena  najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. „BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU LEŚNA W TURKU” zostały złożone dwie oferty z następującymi cenami za wykonanie ww. zamówienia: 8 832 496,82 PLN i 9 595 558,48 PLN

Ceny ofert, w tym cena oferty najkorzystniejszej  przewyższa kwotę w wysokości 8 442 122,00 PLN, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym stanem faktycznym, zaistniała ustawowa przesłanka do  podjęcia przez Zamawiającego czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanki prawnej z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 148.13Kb) 2022-06-23 14:11:55 39

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Projekt Budowlany TOM I-1 (ZIP, 14.84Mb) 2022-06-23 14:11:55 28
Projekt Budowlany TOM II -1 (ZIP, 22.34Mb) 2022-06-23 14:11:55 11
Projekt Wykonawczy Drogowy 1 (ZIP, 23.61Mb) 2022-06-23 14:11:55 21
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 24.52Kb) 2022-06-23 14:11:56 4
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.68Kb) 2022-06-23 14:11:56 5
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 25.66Kb) 2022-06-23 14:11:56 4
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 27.29Kb) 2022-06-23 14:11:56 6
Projekt Budowlany TOM I -2 (ZIP, 24.48Mb) 2022-06-23 14:11:55 19
Projekt Budowlany TOM II -2 (ZIP, 23.71Mb) 2022-06-23 14:11:55 15
Projekt Wykonawczy Drogowy 2 (ZIP, 15.71Mb) 2022-06-23 14:11:55 4
ZAŁĄCZNIK NR 2A - OŚWIAD. O AKTUALNOŚCI - WYKONAWCA (DOC, 44.00Kb) 2022-06-23 14:11:56 2
ZAŁĄCZNIK NR 2B - OŚWIAD. O AKTUALNOŚCI - ART. 118 PZP (DOC, 44.00Kb) 2022-06-23 14:11:56 4
Projekt Budowlany TOM I -3 (ZIP, 16.79Mb) 2022-06-23 14:11:55 7
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIAD. Z ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP (DOC, 43.50Kb) 2022-06-23 14:11:56 2
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ OSÓB (DOCX, 24.27Kb) 2022-06-23 14:11:56 2
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT (DOCX, 23.79Kb) 2022-06-23 14:11:56 5
ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIAD. Z ART. 117 UST. 4 PZP (DOCX, 18.13Kb) 2022-06-23 14:11:56 2
ZAŁĄCZNIK NR 7 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 19.79Kb) 2022-06-23 14:11:56 2
ZAŁĄCZNIK NR 8 - PROJEKT UMOWY (PDF, 642.29Kb) 2022-06-23 14:11:56 4
ZAŁĄCZNIK NR 9 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 12.62Kb) 2022-06-23 14:11:56 2
ZAŁĄCZNIK NR 10 - OŚWIADCZENIE NA TEMAT ZATRUDNIENIA (DOCX, 20.46Kb) 2022-06-23 14:11:56 2
PRZEDMIAR - zam. z art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp (PDF, 288.87Kb) 2022-06-23 14:11:55 14
DOKUMENTACJA - KANALIZACJA DESZCZOWA (ZIP, 19.60Mb) 2022-06-23 14:11:55 5
Kosztorys ofertowy (ZIP, 7.55Mb) 2022-06-23 14:11:55 14
Projekt satałej organizacji ruchu (ZIP, 9.45Mb) 2022-06-23 14:11:55 4
Projekt Wykonawczy Branża Telekomunikacyjna (ZIP, 24.48Mb) 2022-06-23 14:11:55 14
Projekt Wykonawczy Zieleń Drogowa (ZIP, 4.65Mb) 2022-06-23 14:11:55 5
Proponowany przebieg drogi (ZIP, 9.73Mb) 2022-06-23 14:11:55 8
Przedmiar robót (ZIP, 7.67Mb) 2022-06-23 14:11:55 19
PW Oświetlenie (ZIP, 14.53Mb) 2022-06-23 14:11:55 11
PW przebudowa SN (ZIP, 92.96Mb) 2022-06-23 14:11:55 16
PW przebudowy NN (ZIP, 2.27Mb) 2022-06-23 14:11:55 13
SPEC. WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 15.62Mb) 2022-06-23 14:11:55 14
STWiORB (ZIP, 1.21Mb) 2022-06-23 14:11:55 6

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - 14.07.2022 (PDF, 294.39Kb) 2022-07-14 14:04:20 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Misiek

Data wytworzenia:
23 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
23 cze 2022, godz. 14:10

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Pabianski

Data aktualizacji:
14 lip 2022, godz. 14:05