Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W REJONIE BLOKÓW NR 14, 16, 18, 20 PRZY UL. KĄCZKOWSKIEGO W TURKU

Przejdź do załączników

Turek, dnia 13 czerwca 2022 r.

Numer referencyjny: GIN.7011.28.2017

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W REJONIE BLOKÓW NR 14, 16, 18, 20 PRZY UL. KĄCZKOWSKIEGO W TURKU”– (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00177032/01)

 

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129.), dalej jako ustawa Pzp, w związku z tym, że cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn. „BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W REJONIE BLOKÓW NR 14, 16, 18, 20 PRZY UL. KĄCZKOWSKIEGO W TURKU” została złożona jedna oferta:

OFERTA NR 1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

Ul. Komunalna 8

62-700 Turek

CENA OFERTY:  2.628.509,84 PLN

 

Cena ofert przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1.300 000,00 PLN.

W związku z powyższym, zaistniała ustawowa przesłanka do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie prawnej art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

 

 

 

Turek, dnia 9.06.2022 r.

Numer referencyjny: GIN.7011.28.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W REJONIE BLOKÓW NR 14, 16, 18, 20 PRZY UL. KĄCZKOWSKIEGO W TURKU” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00177032/01 z dnia 2022-05-25)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), po dokonaniu czynności otwarcia ofert złożonych środkiem komunikacji elektronicznej, przekazuje informacje o złożonych w postępowaniu ofertach:

 

OFERTA NR 1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

Ul. Komunalna 8

62-700 Turek

 

CENA OFERTY:  2.628.509,84 PLN

 

Turek, dnia 9.06.2022 r.

Numer referencyjny: GIN.7011.28.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W REJONIE BLOKÓW NR 14, 16, 18, 20 PRZY UL. KĄCZKOWSKIEGO W TURKU” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00177032/01 z dnia 2022-05-25)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 1.300 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion trzysta tysięcy)


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08da3e43-bcbc-1843-c8d7-58000eefee70 (PDF, 173.52Kb) 2022-05-25 15:06:35 22

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1 DOKUMENTACJA (ZIP, 17.02Mb) 2022-05-25 15:06:35 16
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.51Kb) 2022-05-25 15:06:36 4
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.28Kb) 2022-05-25 15:06:36 2
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 24.77Kb) 2022-05-25 15:06:36 2
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 29.63Kb) 2022-06-07 07:35:24 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 29.67Kb) 2022-05-25 15:06:36 3
2 DOKUMENTACJA (ZIP, 23.92Mb) 2022-05-25 15:06:35 9
ZAŁĄCZNIK NR 2A - OŚWIAD. O AKTUALNOŚCI - WYKONAWCA (DOC, 47.50Kb) 2022-05-25 15:06:36 2
ZAŁĄCZNIK NR 2B - OŚWIAD. O AKTUALNOŚCI - ART. 118 PZP (DOC, 48.50Kb) 2022-05-25 15:06:36 1
3 DOKUMENTACJA (ZIP, 21.77Mb) 2022-05-25 15:06:35 6
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIAD. Z ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP (DOC, 43.00Kb) 2022-05-25 15:06:36 2
4 DOKUMENTACJA (ZIP, 161.34Kb) 2022-05-25 15:06:35 8
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ OSÓB (DOCX, 24.26Kb) 2022-05-25 15:06:36 1
5 DOKUMENTACJA (ZIP, 2.93Mb) 2022-05-25 15:06:35 6
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT (DOCX, 23.44Kb) 2022-05-25 15:06:36 2
6 DOKUMENTACJA (ZIP, 7.98Mb) 2022-05-25 15:06:35 6
ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIAD. Z ART. 117 UST. 4 PZP (DOCX, 17.79Kb) 2022-05-25 15:06:36 1
7 DOKUMENTACJ A (ZIP, 18.27Mb) 2022-05-25 15:06:35 5
ZAŁĄCZNIK NR 7 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 19.96Kb) 2022-05-25 15:06:36 1
8 DOKUMENTACJA (ZIP, 18.10Mb) 2022-05-25 15:06:35 10
ZAŁĄCZNIK NR 8 - PROJEKT UMOWY (DOC, 247.50Kb) 2022-05-25 15:06:36 2
9 DOKUMENTACJA (ZIP, 2.93Mb) 2022-05-25 15:06:35 6
ZAŁĄCZNIK NR 9 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.94Kb) 2022-05-25 15:06:36 2
10 DOKUMENTACJA (ZIP, 23.03Mb) 2022-05-25 15:06:36 7
11 DOKUMENTACJA (ZIP, 7.24Mb) 2022-05-25 15:06:36 8
12 DOKUMENTACJA (ZIP, 843.22Kb) 2022-05-25 15:06:36 6
13 DOKUMENTACJA (ZIP, 23.03Mb) 2022-05-25 15:06:36 5
14 DOKUMENTACJA (ZIP, 7.24Mb) 2022-05-25 15:06:36 6
SWZ (PDF, 13.52Mb) 2022-05-25 15:06:36 8

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (PDF, 707.00Kb) 2022-06-03 10:36:43 10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Grzelka

Data wytworzenia:
25 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
25 maj 2022, godz. 15:05

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
14 cze 2022, godz. 10:07