Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA UL. ŚW. BARBARY I UL. I. DASZYŃSKIEGO – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przejdź do załączników

 

Turek, dnia 10 maja 2021 r.

Numer referencyjny: GIN.7011.1.2021

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „BUDOWA UL. ŚW. BARBARY I UL. I. DASZYŃSKIEGO – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00041195/01 z dnia 2021-04-27)

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako ustawa Pzp, w związku z tym, że cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn. „BUDOWA UL. ŚW. BARBARY I UL. I. DASZYŃSKIEGO – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ” zostały złożone 3 oferty, z których najkorzystniejsza oferta na kwotę
70 110,00 PLN. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 38 000,00 PLN.

W związku z powyższym, zaistniała ustawowa przesłanka do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie prawnej art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

 

 

Turek, dnia 6 maja 2021 r.

Numer referencyjny: GIN.7011.1.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

            Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazuje poniższe informacje uzyskane podczas otwarcia w dniu 6.05.2021 r. o godz. 12:00 ofertyzłożonej za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi, prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1ustawy Pzppn.: BUDOWA UL. ŚW. BARBARY I UL. I. DASZYŃSKIEGO – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

 

Ofertę na podanych niżej warunkach złożył następujący Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy, który złożył ofertę

 

Cena oferty z VAT

 

1

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8

60-254 Poznań

95 817,00

2

PRO – ROAD KRZYSZTOF BUK

UL. PRZEBIŚNIEGOWA 17

60-175 POZNAŃ

70 110,00

3

OPTIP Sp. z o.o.

UL. SULECHOWSKA 4A LOKAL 5

65-119 ZIELONA GÓRA

78 000,00


Turek, dnia 6 maja 2021 r.

Numer referencyjny: GIN.7011.1.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: BUDOWA UL. ŚW. BARBARY I UL. I. DASZYŃSKIEGO – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ(ogłoszenie BZP nr 2021/BZP 00041195/01 z dnia 2021-04-27)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 38 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy złotych) BRUTTO.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE (PDF, 108.88Kb) 2021-04-27 11:34:44 23

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.23Kb) 2021-04-27 11:34:44 2
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.22Kb) 2021-04-27 11:34:44 1
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 24.26Kb) 2021-04-27 11:34:44 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 27.98Kb) 2021-04-27 11:34:44 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 43.00Kb) 2021-04-27 11:34:45 1
ZAŁĄCZNIK NR 3 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 21.09Kb) 2021-04-27 11:34:45 1
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY (PDF, 110.05Kb) 2021-04-27 11:34:45 3
ZAŁĄCZNIK NR 5 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.38Kb) 2021-04-27 11:34:45 1
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 249.50Kb) 2021-04-27 11:34:44 11

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 259.56Kb) 2021-05-10 12:04:27 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Kwiecień

Data wytworzenia:
27 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
27 kwi 2021, godz. 11:35

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
10 maj 2021, godz. 12:04