Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK

Przejdź do załączników

Numer referencyjny: GIN.2710.1.2022

Turek, dnia19 kwietnia 2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanychpn.: BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK”  (nr ogłoszenia 2022/BZP 00099357/01 z dnia 25/03/2022)

 

Na podstawie art. 260 ust. 2 w związku z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej jako ustawa Pzp, Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu przedmiotowego postępowaniaw związku z przesłanką wynikająca z art. 255 pkt 1  ustawy Pzp, na podstawie której, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 14kwietnia 2022 r. do godz. 11:30, nie złożono żadnej oferty.

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

Z UWAGI NA OMYŁKOWE OZNACZENIE POSTĘPOWANIA PN. „BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK” NIEWŁAŚCIWYM NUMEREM REFERENCYJNYM GIN.2710.5.2022, ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ DO WYKONAWCÓW Z PROŚBĄ O SAMODZIELNĄ ZMIANĘ W SKŁADANYCH ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTACH ZAMÓWIENIA WW. NIEPRAWIDŁOWEGO NUMERU REFERENCYJNEGO NA PRAWIDŁOWY NUMER – GIN.2710.1.2022

 


Numer referencyjny: GIN.2710.5.2022

Turek, dnia 30 marca 2022r.

 

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia pn.„BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy związany z wyjaśnieniem treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 28.03.2022 r.

PYTANIE NR 1

„W związku z ogłoszonym postępowaniem jak wyżej, niniejszym prosimy o wyjaśnienie zapisów umownych dotyczących rozliczenia.

Zapis z umowy:

„Na realizację przedmiotu umowy Zamawiający przeznacza środki finansowe: - w 2022 roku
– do 100 % wkładu własnego Zamawiającego tj. kwotę w wysokości ………………PLN
oraz kwotę do wysokości 50 % ze środków pochodzących w ramach Programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj. kwotę w wysokości ………………………. PLN, razem środki finansowe w wysokości ………..PLN.
- w 2023 roku – pozostałe środki finansowe ze środków pochodzących w ramach Programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.”

Prosimy o informację jakim wkładem własnym dysponuje Zamawiający oraz jaka jest wysokość łączna wysokość pochodzących w ramach Programu - Rządowy – informacje
te są niezbędne w celu przygotowania oferty, ponieważ Oferenci muszą wiedzieć jaką część zadania będą finansować z własnych środków (koszty kredytowania).”

UDZIELONA ODPOWIEDŹ:

Łączna wysokość dofinansowania w ramach Programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 79,99% kosztów robót budowlanych, nie więcej jednak niż 9.599.200,00zł, pozostała część kosztów robót stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Turek.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 142.72Kb) 2022-03-25 15:08:45 53

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.71Kb) 2022-03-25 15:08:45 2
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.54Kb) 2022-03-25 15:08:45 0
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 24.96Kb) 2022-03-25 15:08:45 0
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 28.06Kb) 2022-03-25 15:08:45 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIAD. O AKTUALNOŚCI (DOC, 43.50Kb) 2022-03-25 15:08:45 1
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIAD. Z ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP (DOC, 44.00Kb) 2022-03-25 15:08:45 0
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ OSÓB (DOCX, 24.30Kb) 2022-03-25 15:08:45 0
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT (DOCX, 23.72Kb) 2022-03-25 15:08:45 0
ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIAD. Z ART. 117 UST. 4 PZP (DOCX, 18.14Kb) 2022-03-25 15:08:45 1
ZAŁĄCZNIK NR 7 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 19.81Kb) 2022-03-25 15:08:45 0
ZAŁĄCZNIK NR 8 - PROJEKT UMOWY (PDF, 752.24Kb) 2022-03-25 15:08:45 13
ZAŁĄCZNIK NR 9 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 12.60Kb) 2022-03-25 15:16:23 2
DOKUMENTACJA (ZIP, 109.09Mb) 2022-03-25 15:08:45 17
SWZ (PDF, 15.67Mb) 2022-03-25 15:08:45 12

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 30.03.2022 (PDF, 369.11Kb) 2022-03-30 14:36:40 13

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 19.04.2022 (PDF, 251.02Kb) 2022-04-19 13:45:44 10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Misiek

Data wytworzenia:
25 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
25 mar 2022, godz. 15:05

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
19 kwi 2022, godz. 13:45