Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK

Przejdź do załączników

 

Turek, dnia 22 lipca 2022 r.

Numer referencyjny: GIN.2710.1.2022

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK”– (ogłoszenie o zamówieniu nr2022/BZP 00137577/01 z dnia 27-04-2022)

 

Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129), dalej jako ustawa Pzp, zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertęo unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie prawnej z art. 255 pkt 3 ustawyPzp, w związku z tym, że cena  najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. „BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK” została złożonajedna oferta z ceną 17 313 446,56 PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia

Ceny złożonej oferty przewyższa kwotę w wysokości 12 000 000,00 PLN, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym stanem faktycznym, zaistniała ustawowa przesłanka do  podjęcia przez Zamawiającego czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanki prawnej z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.


Numer referencyjny: GIN.2710.1.2022   Turek, dnia 27 maja 2022 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00137577/01 z dnia 27/04/2022)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia informację o wykonawcy, którego oferta została otwarta:

LEPIKO SP. Z O.O.

UL. SKÓRZEWSKA 19

60-185 POZNAŃ – SKÓRZEWO

CENA OFERTY: 17 313 446,56 PLN

 

 

Numer referencyjny: GIN.2710.1.2022   Turek, dnia 27 maja 2022 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00137577/01 z dnia 27/04/2022)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia całkowitą kwotę w wysokości 12 000 000,00 PLN(słownie: dwanaście milionów)


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 150.97Kb) 2022-04-27 14:51:32 35

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
PROJEKT TECHNICZNY 1 (ZIP, 14.65Mb) 2022-04-27 14:51:33 11
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.95Kb) 2022-04-27 14:51:33 1
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.65Kb) 2022-04-27 14:51:33 0
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 25.17Kb) 2022-04-27 14:51:33 0
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 28.17Kb) 2022-04-27 14:51:33 0
PROJEKT TECHNICZNY 2 (ZIP, 14.25Mb) 2022-04-27 14:51:33 3
ZAŁĄCZNIK NR 2A - OŚWIAD. O AKTUALNOŚCI - WYKONAWCA (DOC, 44.00Kb) 2022-04-27 14:51:33 0
ZAŁĄCZNIK NR 2B - OŚWIAD. O AKTUALNOŚCI - ART. 118 PZP (DOC, 44.50Kb) 2022-04-27 14:51:33 0
PROJEKT TECHNICZNY 3 (ZIP, 14.37Mb) 2022-04-27 14:51:33 3
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIAD. Z ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP (DOC, 44.00Kb) 2022-04-27 14:51:33 0
PROJEKT TECHNICZNY 4 (ZIP, 20.82Mb) 2022-04-27 14:51:33 2
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ OSÓB (DOCX, 26.93Kb) 2022-04-27 14:51:33 1
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT (DOCX, 23.74Kb) 2022-04-27 14:51:33 0
ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIAD. Z ART. 117 UST. 4 PZP (DOCX, 18.16Kb) 2022-04-27 14:51:33 0
ZAŁĄCZNIK NR 7 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 19.83Kb) 2022-04-27 14:51:33 0
ZAŁĄCZNIK NR 8 - PROJEKT UMOWY (PDF, 752.39Kb) 2022-04-27 14:51:33 3
Badania geologiczne (ZIP, 4.30Mb) 2022-04-27 14:51:33 1
PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 18.14Mb) 2022-04-27 14:51:33 2
PROJEKT WYKONAWCZY (ZIP, 21.33Mb) 2022-04-27 14:51:33 3
PRZEDMIARY ROBÓT (ZIP, 671.31Kb) 2022-04-27 14:51:33 9
SPEC. WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 16.13Mb) 2022-04-27 14:51:33 5
SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ZIP, 2.35Mb) 2022-04-27 14:51:33 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Misiek

Data wytworzenia:
27 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
27 kwi 2022, godz. 14:50

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
22 lip 2022, godz. 11:21