Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

„ODNOWA I WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM ORGANIZACJI RUCHU NA OSIEDLU WYZWOLENIA W TURKU”

Przejdź do załączników

Turek, dnia 7 lipca 2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.8.2022

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „Odnowa i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na Osiedlu Wyzwolenia w Turku”– (ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00213797/01 z dnia 2022-06-20)

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

Uzasadnienie prawne

art. 255 pkt. 7 w związku z art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  - firma Reznak Sp. z o.o. ul. Wspólna 1S, 45-839 Opole – pismem z dnia 06.07.2022 r.- uchylił się od zawarcia umowy.

 

W związku z powyższym, zaistniała ustawowa przesłanka do unieważnienia postępowania na podstawie art.255 pkt. 7 w związku z art. 263 ustawy.

 


 

Turek, dnia 28.06.2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.8.2022

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Odnowa i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na Osiedlu Wyzwolenia w Turku” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00213797/01 z dnia 2022-06-20)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), po dokonaniu czynności otwarcia ofert złożonych środkiem komunikacji elektronicznej, przekazuje informacje o złożonych w postępowaniu ofertach:

 

Oferta nr 1

Reznak Sp. z o.o.

ul. Wspólna 1S

45-839 Opole

 

CENA OFERTY: 174 760,91 PLN

 


Turek, dnia 28.06.2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.8.2022

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Odnowa i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na Osiedlu Wyzwolenia w Turku” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00213797/01 z dnia 2022-06-20)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy)


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE (PDF, 121.67Kb) 2022-06-20 10:46:57 9

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (ZIP, 24.88Mb) 2022-06-20 10:46:57 4
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 24.03Kb) 2022-06-20 10:46:57 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 29.20Kb) 2022-06-20 10:46:57 1
2 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (ZIP, 17.00Mb) 2022-06-20 10:46:57 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOCX, 33.77Kb) 2022-06-20 10:46:57 1
ZAŁĄCZNIK NR 3 - KOSZTORYS OFERTOWY (XLS, 22.50Kb) 2022-06-20 10:46:57 3
ZAŁĄCZNIK NR 4 - PROJEKT UMOWY (DOCX, 51.75Kb) 2022-06-20 10:46:57 3
ZAŁĄCZNIK NR 5 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.78Kb) 2022-06-20 10:46:57 1
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 284.50Kb) 2022-06-20 10:46:57 1

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1,008.37Kb) 2022-06-29 13:07:21 10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Woszczyk-Janiak

Data wytworzenia:
20 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
20 cze 2022, godz. 10:45

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
07 lip 2022, godz. 13:11