Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Odnowa i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na Osiedlu Wyzwolenia w Turku

Przejdź do załączników

Turek, dnia 25 maja 2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.8.2022

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „Odnowa i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na Osiedlu Wyzwolenia  w Turku”– (ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00159679/01 z dnia 2022-05-16)

 

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129.), dalej jako ustawa Pzp, w związku z tym, że cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn. „Odnowa i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na Osiedlu Wyzwolenia  w Turku” została złożone trzy oferty:

OFERTA NR 1

RM Beton Spółka Jawna W. Kocański i J, Kocańska

CENA OFERTY:  195 745,89 PLN BRUTTO

 

OFERTA NR 2

„RAWBUD”- Rawicz Sp. z o.o.

CENA OFERTY:  191.878,77 PLN BRUTTO

 

OFERTA NR 3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o

CENA OFERTY:  293 978,61 PLN BRUTTO

 

Cena ofert przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 170 000,00 PLN.

W związku z powyższym, zaistniała ustawowa przesłanka do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie prawnej art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.


 

Turek, dnia 24.05.2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.8.2022

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Odnowa i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na Osiedlu Wyzwolenia w Turku” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00159679/01 z dnia 2022-05-16)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), po dokonaniu czynności otwarcia ofert złożonych środkiem komunikacji elektronicznej, przekazuje informacje o złożonych w postępowaniu ofertach:

OFERTA NR 1

RM Beton Spółka Jawna W. Kocański i J, Kocańska

CENA OFERTY:  195 745,89 PLN BRUTTO

 

OFERTA NR 2

„RAWBUD”- Rawicz Sp. z o.o.

CENA OFERTY:  191.878,77 PLN BRUTTO

 

 

OFERTA NR 3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o

CENA OFERTY:  293 978,61 PLN BRUTTO

 

 

Turek, dnia 24.05.2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.8.2022

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Odnowa i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na Osiedlu Wyzwolenia w Turku” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00159679/01 z dnia 2022-05-16)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 170 000,00 PLN (słownie złotych: sto siedemdziesiąt. tysięcy)


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08da3717-af2b-9898-3dbb-b5000ed4a810 (PDF, 101.85Kb) 2022-05-16 12:15:08 6

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (ZIP, 24.88Mb) 2022-05-16 12:15:08 2
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 24.03Kb) 2022-05-16 12:15:08 2
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 29.00Kb) 2022-05-16 12:15:08 6
2 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (ZIP, 17.00Mb) 2022-05-16 12:15:08 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 690.54Kb) 2022-05-16 12:15:08 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOCX, 31.64Kb) 2022-05-16 12:15:08 3
ZAŁĄCZNIK NR 3 - KOSZTORYS OFERTOWY (XLS, 22.50Kb) 2022-05-16 12:15:08 6
ZAŁĄCZNIK NR 4 - PROJEKT UMOWY (DOCX, 37.63Kb) 2022-05-16 12:15:08 2
ZAŁĄCZNIK NR 5 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.33Kb) 2022-05-16 12:15:08 1
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 279.50Kb) 2022-05-16 12:15:08 4

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 308.96Kb) 2022-05-25 12:22:17 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Woszczyk-Janiak

Data wytworzenia:
16 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
16 maj 2022, godz. 12:15

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
25 maj 2022, godz. 12:22