Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ODNOWA I WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM ORGANIZACJI RUCHU NA OSIEDLU WYZWOLENIA W TURKU

Przejdź do załączników

Turek, dnia 30.05.2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.8.2022

 

 

do wykonawców

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „ODNOWA I WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM ORGANIZACJI RUCHU NA OSIEDLU WYZWOLENIA  W TURKU”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00177824/01 z dnia 2022-05-26

 

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia: 28.05.2022 r.

 

 

Pyt. 1 Proszę o doprecyzowanie jakiej wielkości mają być znaki pionowe wyszczególnione w kosztorysie? (średnie, małe)

Ad 1. W ramach realizacji zamówienia należy zastosować znaki pionowe z grupy wielkości znaków – małe

 

Pyt. 2 Proszę o doprecyzowanie jaką folią mają być wyklejone znaki pionowe wyszczególnione w kosztorysie? (folia I gen., folia II gen.)

Ad. 2. Dopuszcza się zastosowanie znaków z wykorzystaniem folii I generacji za wyjątkiem znaków dla których przepisy przewidują obligatoryjne zastosowanie folii II generacji, zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.).

 

Pyt. 3 Proszę o informację jakiej wielkości próg liniowy należy zastosować? (wysokość 3 cm i najazd 65 cm; wysokość 5 cm i najazd 65 cm; wysokość 5 cm i najazd 90 cm; wysokość 7 cm i najazd 94 cm)

Ad. 3. W realizacji projektu stałej organizacji ruchu należy zastosować próg listwowy o wymiarach: wysokość minimum 5 cm; najazd minimum 65 cm.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE (PDF, 121.87Kb) 2022-05-26 10:23:10 10

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (ZIP, 24.88Mb) 2022-05-26 10:23:10 12
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 24.03Kb) 2022-05-26 10:23:10 3
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 29.01Kb) 2022-05-26 10:23:10 4
2 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (ZIP, 17.00Mb) 2022-05-26 10:23:10 12
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 690.54Kb) 2022-05-26 10:23:10 4
ZAŁĄCZNIK NR 3 - KOSZTORYS OFERTOWY (XLS, 22.50Kb) 2022-05-26 10:23:10 4
ZAŁĄCZNIK NR 4 - PROJEKT UMOWY (DOCX, 37.63Kb) 2022-05-26 10:23:10 1
ZAŁĄCZNIK NR 5 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.76Kb) 2022-05-26 10:23:10 1
SWZ (PDF, 11.34Mb) 2022-05-26 10:23:10 5

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - 30.05.2022 (PDF, 686.42Kb) 2022-05-30 13:23:49 4

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O ŚRODKACH FINANSOWYCH (PDF, 343.79Kb) 2022-06-03 11:35:56 7

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 625.42Kb) 2022-06-03 13:30:26 18

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
UNIEWAŻNIENIE - ODRZUCENIE (PDF, 1.22Mb) 2022-06-06 13:26:49 12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Woszczyk-Janiak

Data wytworzenia:
26 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
26 maj 2022, godz. 10:25

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
06 cze 2022, godz. 13:26