Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ODNOWA I WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM ORGANIZACJI RUCHU NA OSIEDLU WYZWOLENIA W TURKU

Przejdź do załączników

Turek, dnia 27.07.2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.8.2022

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Odnowa i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na Osiedlu Wyzwolenia w Turku” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00250727/01 z dnia 2022-07-12)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), po dokonaniu czynności otwarcia ofert złożonych środkiem komunikacji elektronicznej, przekazuje informacje o złożonych w postępowaniu ofertach:

 

Oferta nr 1

Reznak Sp. z o.o.

ul. Wspólna 1S

45-839 Opole

CENA OFERTY: 218 736,19 PLN

 

Oferta nr 2

„RAWBUD”- Rawicz Sp. z o.o.

Ul. Śląska 88 Masłowo

63-900 Rawicz

CENA OFERTY: 173.034,58 PLN

 


Turek, dnia 27.07.2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.8.2022

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Odnowa i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na Osiedlu Wyzwolenia w Turku” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00250727/01 z dnia 2022-07-12)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 199.000,00 PLN (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewęć)


Nr referencyjny: GIM.7021.8.2022                           Turek, dnia 21 lipca 2022 r.

                                                                                                                         Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „ODNOWA I WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM ORGANIZACJI RUCHU NA OSIEDLU WYZWOLENIA W TURKU” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00250727/01 z dnia 12-07-2022)

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t,j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ, w związku z wnioskiem Wykonawcy przekazanym w dniu 19 lipca 2022 r. o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie:

„W nawiązaniu do postępowania nr ref. GIM.7021.8.2022 prosimy o zajęcie stanowiska w jaki sposób Urząd lub podległe mu służby będą brały udział w zabezpieczeniu miejsc parkingowych, wyznaczonych do oznakowania poziomego (w szczególności miejsc dla niepełnosprawnych)? Czy tez zabezpieczenie tych miejsc będzie leżało wyłącznie po stronie Wykonawcy, który nie ma możliwości prawnych do usuwania stojących pojazdów.

Co w przypadku kiedy parkujące samochody uniemożliwią wykonanie części prac (nie z winy Wykonawcy), zgodnie z terminem umownym. Czy Zamawiający w takiej sytuacji przystąpi do naliczania kar?”

Udzielona odpowiedź:

Odpowiadając na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 19 lipca 2022 r. dotyczącego udziału Zamawiającego w zabezpieczeniu miejsc parkingowych podczas wykonywania oznakowania poziomego informuję, że z uwagi na brak funkcjonowania Straży Miejskiej w Gminie Miejskiej Turek, Urząd Miejski nie ma możliwości prawnych do usuwania zaparkowanych samochodów.

Urząd Miejski zobowiązuje się do poinformowana mieszkańców miasta o planowanych robotach związanych z odnową i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego na Osiedlu Wyzwolenia poprzez miejscowych radnych, samorządy osiedlowe, komunikaty na stronie internetowej oraz media społecznościowe.

O planowanym terminie wykonywania oznakowania poziomego należy powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych nie może wykonać części prac zgodnie z terminem umowy, Zamawiający nie będzie naliczał kary umownej.

Zgodnie z zapisem § 10 ust. 2 projektu umowy na realizację zadania pn. „Odnowa     i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na Osiedlu Wyzwolenia w Turku”, Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego o braku możliwości wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 117.82Kb) 2022-07-12 14:09:03 11

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (ZIP, 24.88Mb) 2022-07-12 14:09:03 2
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.76Kb) 2022-07-12 14:09:03 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 26.75Kb) 2022-07-12 14:09:03 2
2 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (ZIP, 17.00Mb) 2022-07-12 14:09:03 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 692.48Kb) 2022-07-12 14:09:03 5
ZAŁĄCZNIK NR 3 - KOSZTORYS OFERTOWY (XLS, 22.50Kb) 2022-07-12 14:09:03 2
ZAŁĄCZNIK NR 4 - PROJEKT UMOWY (PDF, 540.33Kb) 2022-07-12 14:09:03 2
ZAŁĄCZNIK NR 5 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 12.54Kb) 2022-07-12 14:09:03 2
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 10.95Mb) 2022-07-12 14:09:03 4

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1.05Mb) 2022-07-28 13:27:19 9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Misiek

Data wytworzenia:
12 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Dariusz Pabianski

Data publikacji:
12 lip 2022, godz. 14:10

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
28 lip 2022, godz. 13:27