Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO UCHWALENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ TURKU MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

Przejdź do załączników

Turek, dnia 10 października 2022 r.

Numer referencyjny: GIM.6331.31.2021

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO UCHWALENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ TURKU MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU”– (ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00310393/01 z dnia 2022-08-18)

Zamawiający działając zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne

art. 255 pkt. 7 w związku z art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  - firma Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-038 Poznań pismem z dnia 03.10.2022 r.- uchylił się od zawarcia umowy.

W związku z powyższym, zaistniała ustawowa przesłanka do unieważnienia postępowania na podstawie art.255 pkt. 7 w związku z art. 263 ustawy.

 

 

 

Turek, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Numer referencyjny: GIM.6331.31.2021

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO UCHWALENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ TURKU MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00310393/01 z dnia 2022-08-18)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia informację o wykonawcach, których oferty zostały otwarte:

OFERTA NR 1

Ekolog Sp. z o.o.

ul. Świętowidzka 6/4

61-038 Poznań

CENA OFERTY: 63 000,00 PLN

 

 

Turek, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Numer referencyjny: GIM.6331.31.2021

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO UCHWALENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ TURKU MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00310393/01 z dnia 2022-08-18)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 159 900,00 PLN


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE (PDF, 138.01Kb) 2022-08-18 13:18:02 19

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.60Kb) 2022-08-18 13:18:02 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY (DOCX, 22.70Kb) 2022-08-18 13:18:02 2
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 29.22Kb) 2022-08-18 13:18:02 0
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (DOC, 36.50Kb) 2022-08-18 13:18:02 3
ZAŁĄCZNIK NR 3 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.84Kb) 2022-08-18 13:18:02 1
ZAŁACZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY (PDF, 340.38Kb) 2022-08-18 13:18:02 1
SWZ (DOC, 266.50Kb) 2022-08-18 13:18:02 6

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (PDF, 848.69Kb) 2022-08-24 13:22:31 6

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O ŚRODKACH FINANSOWYCH (PDF, 354.87Kb) 2022-08-29 11:47:13 7

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1,004.86Kb) 2022-09-01 13:56:07 8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Grzelka

Data wytworzenia:
18 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
18 sie 2022, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
10 paź 2022, godz. 14:03