Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

1.1 Uchwała w sprawie przystąpienia

UCHWAŁA NR LXXII/452/23

RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych.

§ 2.

 

Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny, stanowiący integralną część uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
akt (PDF, 624.67Kb) 2024-03-20 11:18:02 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Pabianski

Data wytworzenia:
20 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Dariusz Pabianski

Data publikacji:
20 mar 2024, godz. 11:13

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Pabianski

Data aktualizacji:
20 mar 2024, godz. 11:19