Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach zadania pod nazwą „Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek” na terenie położonym w Turku w rejonie ul. Kaliskiej i Gorzelnianej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 308/2, 380, 379/6, 372/3, 371/1, 370/1, 369/1, 357/1, 357/5, 348/1 (obręb 0001, Turek A)

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Turku zawiadamia, że na wniosek inwestora Gminy Miejskiej Turek, złożony dnia 3 lipca 2024 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach zadania pod nazwą „Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek” na terenie położonym w Turku w rejonie ul. Kaliskiej i Gorzelnianej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 308/2, 380, 379/6, 372/3, 371/1, 370/1, 369/1, 357/1, 357/5, 348/1 (obręb 0001, Turek A).

Niniejszym publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 9 lipca 2024 r. (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości wszystkie osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turku w Wydziale Mienia Komunalnego, ul. Kaliska 59, pokój nr 104, w godzinach pracy urzędu (7:15 – 15:15).

                                                                   

Zastępca Burmistrza Miasta Turku

Joanna Misiak – Kędziora


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Łuczak

Data wytworzenia:
09 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
09 lip 2024, godz. 12:36

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
09 lip 2024, godz. 12:36