Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 82/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 maja 2024 r.

Zarządzenie Nr 82/2024

Burmistrza Miasta Turku  

z dnia 10 maja 2024 r.

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub  finansowania terroryzmu  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
  2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Turku  oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym Instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika. 

  § 2.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego  Urzędu Miejskiego w Turku, zwany dalej „Koordynatorem”. 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Turku, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek oraz Koordynatorowi. 

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 187 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji określającej zasady postępowania w Urzędzie Miejskim w Turku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” oraz powołania Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załączniki do zarządzenia nr 82-2024 wraz z załącznikami do instrukcji (DOCX, 29.42Kb) 2024-05-14 10:37:03 11
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Musidlak

Data wytworzenia:
14 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
14 maj 2024, godz. 10:37

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
14 maj 2024, godz. 10:37